Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om anvendelse af Landsbyggefondens midler

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler).

Du kan læse høringssvaret her