Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark

Høringssvar over udkast til forslag til lov om dansk indfødsret ved naturalisation (ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.).

Du kan læse høringssvaret her