Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om Eurodac

Høringssvar over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.).

Du kan læse høringssvaret her