Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om folkeskoleloven

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love (Skolehjem-vejledere, modersmålsundervisning, længere skoledag).

Du kan læse høringssvaret her