Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om integrationsydelse og ret til uddannelses- og kontanthjælp

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Du kan læse høringssvaret her