Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.

Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) og Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige ordninger).

Du kan læse høringssvaret her