Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om rammerne for uledsagede mindreårige udlændinge

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husorden, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.).

Du kan læse høringssvaret her