Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om rammerne og anbringelse af uledsagede mindreårige

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne.

Du kan læse høringssvaret her