Gå til indhold

Høringssvar

Høringssvar om tilskud til uddannelsesinstitutioner på baggrund af frafaldstruede elever

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen frafaldstruede elever).

Du kan læse høringssvaret her