Gå til indhold

Aktuelt

Forkvinde for REM holdt oplæg til Det Kriminalpræventive Råd

Nyhed
10 Nov, 2020
Oplæg til Det Kriminalpræventive Råds konference om "Unge, der skaber utryghed i det offentlige rum".

Tirsdag d. 11. november holdt Halima El Abassi, forkvinde for REM, under overskriften "Forventningens kraft: Hvor er de etniske minoriteters egne stemmer?" oplæg til Det Kriminalpræventive Råds konference i Operaen i København. 

Halima deltog blandt en række oplægsholdere, der alle belyste temaet "Unge, der skaber utryghed i det offentlige rum".

Halima pointerede bl.a. at: 

  • unge minoriteter har for få rollemodeller i medierne at spejle sig i. Rådet mener at man skal fokusere på, at skabe større demokratisk deltagelse blandt minoriteter – og bevågenhed herpå.

  • der skal skabes respekt for forskellighed i folkeskolen og i uddannelsessystemet, og at etniske skal minoritetselever mødes med en forventning om, at de godt kan.

  • straf ikke kan stå alene – for det løser ikke det bagvedliggende problem

Derudover anbefalede Halima, på vegne af Rådet for Etniske Minoriteter, at:

  • institutioner i langt højere grad bør afspejle befolkningssammensætningen.

  • flere minoritetsbørn kommer i institutioner og på den måde bliver introduceret til børnefællesskab.

  • man sætter ind tidligt overfor de unge. De unge vil gerne, så man skal fokusere på at skabe de bedst mulige rammer for dem, for eksempel ved at give dem rollemodeller de kan spejle sig i.