Gå til indhold

Aktuelt

Forkvinde holdt oplæg til Det Kriminalpræventive Råds konference

Nyhed
07 May, 2021
Onsdag d. 5. maj 2021 holdt forkvinden for Rådet for Etniske Minoriteter (REM) Halima El Abassi oplæg til det Kriminalpræventive Råds konference med fokus på forebyggelse af utryghedsskabende adfærd blandt unge – ”Hvordan øger vi trygheden i Danmark?”.

Halima El Abassi deltog blandt en række oplægsholdere, der alle belyste emnet: "Forebyggelse af utryghedsskabende adfærd blandt unge".

Under oplægget bidrog Halima bl.a., med følgende pointer:

  • Debatten er præget af, at de unge skaber utryghed i gadebilledet, men ikke hvorfor de gør det.
  • Det hjælper ikke at tage de unges jakker og ure og indføre opholdsforbud, da det er et strukturelt problem. Man skal i stedet finde ind til kernen af, hvorfor de unge overhovedet færdes på gaden.
  • En undersøgelse fra 20171 viser, at de etniske minoriteter er underrepræsenteret i mediebilledet, hvilket betyder, at de unge har for få rollemodeller at spejle sig i. Der skal derfor skabes et større demokratisk deltagelse blandt minoriteter. 
  • En undersøgelse fra Tingbjerg, der er udført i 20172, viser en skævridning af voksnes antagelser om og forventninger til 14-15 årige elever i Tingbjerg og unges reelle adfærd. Fx troede forældrene til de interviewede elever i 7.-9. klasse på hhv. Tingbjerg Skole og Brønshøj Skole, at 21% af de 14-15 årige elever havde tævet nogen inden for det seneste år, men det faktiske tal var 4%.
  • I en anden undersøgelse har skoleforsker Laura Gillian påvist, at læreres ofte negative stereotypiske forståelse af etniske minoritetsdrenge som ballademagere bidrager til en ond cirkel, hvor flere drenge oplever, at de skal agere hårde for at få anerkendelse i skolen og på gaden. 
  • Rådets vision er, at der skabes respekt for forskellighed og etniske minoriteter mødes med en forventning om, at de godt kan. Samtidig skal der tages et opgør med idéen om, at unge er mønsterbrydere, hvis de klarer sig godt uddannelsesmæssigt. 
  • Rådet opfordrer til, at institutioner i langt højere grad skal afspejle befolkningssammensætningen. Altså et opgør med den opdelte folkeskole.
  • Rådet ønsker, at flere minoritetsbørn kommer i institutioner og på den måde bliver introduceret til et børnefællesskab. Kringlebakken er godt eksempel, da børn går i integrationsvuggestue og indgår i et fællesskab og bliver forberedt til skole, mens mødrene deltager i danskundervisning og dermed opnår selvstændighed, medbestemmelse og kan blive et godt forbillede for barnet.
  • Rådets overordnede anbefalinger er, at man sætter ind tidligt over for de unge. Straf kan ikke stå alene, da det ikke løser det bagvedliggende problem. Samtidig skal der skabes de bedst mulige rammer for de unge - fx ved at give dem rollemodeller, som de kan spejle sig i. 

____________________________________________

1 Jørndrup, Hanne (2017). ”Dem vi taler om”: Etniske minoriteter i danske nyhedsmedier. Foreningen Ansvarlig Presse.

2 Balvig, S., Holmberg, L. og Soei, A. (2017). Tingbjergundersøgelsen – om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Tingbjerg og Brønshøj. AFFORD – Akademiet for Forebyggelse Danmark.