Gå til indhold

Aktuelt

Ny særlov for ukrainere

Nyhed
29 Mar, 2022
På få uger har knap tre millioner mennesker i hast måttet forlade Ukraine, der befinder sig i en historisk humanitær krise. En ny særlov, som nu er vedtaget af Folketinget, skal give de indtil videre ca. 20.000, fordrevne ukrainere midlertidig beskyttelse i Danmark, uden at de skal søge om opholdstilladelse. (Antallet af ankomne til Danmark er varslet til at vokse til op imod 100.000 Ukrainere)

Særloven sikrer ukrainerne hurtig adgang til samfundet, så de kan gå i skole, studere eller arbejde. Det skal være med til at sikre dem de bedst mulige forudsætninger for hurtigt og effektivt at kunne fortsætte deres liv og aktivt være en del af det danske samfund. Under normale omstændigheder vil en flygtning blive henvist til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, som betyder, at de pågældende vil skulle opholde sig i Danmark i en længere periode uden et egentligt opholdsgrundlag.

Rådet bifalder vedtagelsen af særloven. Det er en ufatteligt trist situation, hvor vi skylder at gøre alt, hvad vi kan for hjælpe de fordrevne mennesker i den akutte situation. De har ret til beskyttelse. Og når der netop kommer så mange flygtninge på en gang, er det den rigtige beslutning at tage.

Rådet vil dog i samme åndedrag opfordre til, at man ikke glemmer fokus på de andre flygtninge i Danmark, som enten har eller er i gang med at søge om opholdstilladelse. Samtidig med, at man heller ikke må glemme verdens andre brændpunkter og alle de mennesker, som også her lider stor nød, og også er på flugt. Den nuværende situation understreger vigtigheden af et velfungerende integrationssystem i Danmark, som formår at prioritere og bruge ressourcerne bedst muligt, så Danmark kan hjælpe så mange mennesker som muligt på flugt fra krig, forfølgelse og overgreb rundt omkring i verden.

Du kan finde særloven her