Gå til indhold

Aktuelt

Pressemeddelelse: Flygtninge er en vigtig ressource for erhvervslivet.

Nyhed
17 Jan, 2018
Nye tal fra Udlændinge og Integrationsministeriet viser stor fremgang i flygtninges beskæftigelse. I den forbindelse har Rådet for Etniske Minoriteter udsendt en pressemeddelelse.

Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse er steget markant: Fra 20 pct. i 4. kvartal 2015 til 36 pct. i 3. kvartal 2017. Samtidig er der stigende politisk fokus på at begrænse flygtninges adgang til arbejdsmarkedet, mens dansk erhvervsliv efterlyser et øget arbejdskraftudbud. En absurd virkelighed mener Rådet for Etniske Minoriteter.

Rådets formand Yasar Cakmak udtaler blandt andet:

”Det er paradoksalt, at vi på den ene side har en situation i erhvervslivet, hvor en kraftigt stigende andel af flygtninge lykkes med at komme i beskæftigelse og øge det arbejdskraftudbud, som dansk erhvervsliv i den grad efterlyser. Samtidig med at vi på den anden side har en politisk virkelighed, hvor en del af den politiske debat mest af alt handler om at afgrænse flygtninge fra arbejdsmarkedet og sende dem tilbage til deres hjemland hurtigst muligt frem for, at se dem som en ressource på det danske arbejdsmarked."

Også i den liberale tænketank CEPOS ser man positivt på udviklingen og efterlyser politisk opbakning til fortsat at understøtte den og udtaler:

”Det er positivt, at andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er stigende – endda forholdsvis hastigt. I de kommende år må udviklingen forventes at fortsætte. Folketinget bør understøtte denne udvikling, ikke bremse den. Målet bør være en beskæftigelsesgrad, der er så høj, at det store flertal af flygtninge og familiesammenførte er selvforsørgende og dermed aktivt deltager i samfundet, tilegner sig færdigheder, føler sig nyttige og som gruppe ikke ligger skatteyderne til last,” siger Martin Ågerup, direktør i CEPOS."

Læs hele pressemeddelelsen her.

Billedet er fra integrationsbarometeret, se deres tal.