Gå til indhold
Årsberetning 2012

Årsberetning 2012

Årsberetning for Rådet for Etniske Minoriteter 2012

Efter en turbulent periode i 2011, der var præget af regeringsskifte og ikke mindre end tre forskellige ministre på integrationsområdet, har Rådets sekretariat i 2012 fundet sig til rette i de nye omgivelser i Social- og Integrationsministeriet. 

Rådet har indledt et godt samarbejde med den nye Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup. den nye regerings integrationspolitik er begyndt at tage form, mange gode og spændende initiativer er fremsat, og Rådet har flittigt givet sit besyv med i form af høringssvar og debatter. Rådet har i 2012 haft to møder med ministeren. På møderne har Rådet rådgivet ministeren omkring emner som diskrimination og medborgerskab, uddannelsesmæssige udfordringer for nydanske drenge, beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse.