Gå til indhold
Integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

Integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

Undersøgelse af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler.

Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference om integrationsråd, netværk og synliggørelse. På konferencen blev det blandt andet diskuteret, hvilke udfordringer og muligheder integrationsrådene står over for. I den forbindelse var der en generel opfattelse af, at manglende høringsret og økonomiske midler var et problem for integrationsrådenes arbejde.

Rådet for Etniske Minoriteter ønskede derfor at få et overblik over integrationsrådenes høringsret og økonomi, hvorfor der i juni måned 2003 blev udsendt et spørgeskema til samtlige formænd for integrationsrådene. 

Følgende rapport har til formål dels at opsummere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, dels at samle op på diskussionerne fra ovennævnte konference i maj 2003. Rapporten er opdelt i tre overordnede dele. Første del omhandler integrationsrådenes høringsret, anden del vedrører integrationsrådenes økonomiske midler, og afslutningsvist vil undersøgelsens resultater blive opsummeret, og Rådet for Etniske Minoriteter vil i den sammenhæng kommentere undersøgelsens udfald.