Gå til indhold

REM's høringssvar vedr. fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelse for visse flygtninge og familiesammenførte

REM er positivt stemt overfor lovforslaget, der giver mulighed for gratis uddannelse til visse flygtninge og familiesammenførte med midlertidigt ophold i Danmark. Det er rådets klare opfattelse, at forslaget vil gavne integrationen, da forskning viser, at uddannelse er nøglen til arbejdsmarkedet og fører til øget beskæftigelse ­– som endvidere fører til bedre og mere vellykket integration. Rådet mener at lovændringen vil afhjælpe relativ fattigdom hos særligt børnefamilier, hvor en udgift til uddannelse er så stor, at den vil forringe livskvaliteten i væsentlig grad og presser økonomi en i en sådan grad, at uddannelse ikke prioriteres.

Læs hele høringssvaret her