Gå til indhold

Tema om negativ social kontrol - vi skal hjælpe kvinderne ud af isolation

Nyhed
15 Jan, 2020
Oversigt over Rådets arbejde med emnet

Medborgerskabsundersøgelsen 2020

Hvert år laver Udlændinge- og Integrationsministeriet en medborgerskabsundersøgelse, som behandler indvandrere og efterkommeres medborgerskab i Danmark. 

Medborgerskabsundersøgelsen for år 2020 viser, at der er en stor opbakning til ligestilling mellem kønnene, at færre indvandrere og efterkommere føler sig begrænset i valg af kæreste en ved første måling i 2012, dog føler 16% af de 18-29-årige med ikke-vestlig baggrund sig begrænset i valg af kæreste. 

Anbefalinger fra REM

Artikler

Radio

Konferencer

Interviews

Kampagner

Høringssvar

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere mv. og udlændingeloven (Styrket indsats mod negativ social kontrol mv.)

Rådet for Etniske Minoriteter skriver bl.a. i høringssvaret:

"Rådet for Etniske Minoriteter anerkender målsætningen bag lovforslaget, som er at styrke indsatsen mod negativ social kontrol mv. ved bl.a. at præcisere, at udøvelse af negativ social kontrol gennem ægteskabs- og skilsmissekontrakter efter omstændighederne kan være strafbart, og forbud mod religiøse vielser af mindreårige i Danmark og andre tiltag, der har som formål at hindre, at mindreårige bliver tvunget til at indgå ægteskab, herunder udvidelse af udvisningsregler for religiøse forkyndere mv.

Rådet finder dog, at det ikke løser problemet, når regeringen lægger op til, at imamer og andre skal kunne straffes, når de udøver social kontrol. Rådet støtter forslaget om at straffe nogle mennesker, der bryder med den danske lovgivning og laver deres egne særregler.

Dette kan dog på ingen stå alene, for hvis man fjerner en imam, så kommer der bare en ny og fjerner man denne, så kommer der blot en tredje. Straf har ikke i sig selv en tilstrækkelig præventiv effekt i stærkt muslimske miljøer, og når der gribes så sent ind fra myndighedernes side, så er skaden allerede sket for den unge pige, der er blevet religiøst viet mod sin vilje, eller den bror, hvor familien forlanger, at han holder øje med sin søsters gøren og laden og rapporterer tilbage til forældrene."

Læs hele høringssvaret og rådets anbefalinger her