Gå til indhold

Etniske minoritetskvinder i beskæftigelse

Mere end hver anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsaktive alder er uden arbejde. Det kan vi gøre bedre i Danmark. De mennesker, der kommer til Danmark, skal selvfølgelig have mulighed for at komme i arbejde. Flygtningene skal hurtigst muligt ud blandt danske kolleger og lære sproget.

Alle skal have muligheden og rammerne for at yde det, de kan. Og at være i beskæftigelse eller uddannelse er en vigtig del af af føle sig som et del af fællesskabet.

Vi vil ser gerne at samfundet bliver bedre til at ruste flygtninge og familiesammenførte til det danske arbejdsmarked. Langt flere skal i gang på en arbejdsplads. For et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget.

Vi har et særligt fokus på de etniske kvinder, som har det sværest med at komme ind på arbejdsmarkedet. 

Tal fra Integrationsbarometeret viser, at kun 19 % af de etniske minoritetskvinder er i beskæftigelse efter tre års ophold i Danmark. For mænd er dette tal 57 %. Det er dyrt for Danmark, men også ærgerligt for kvinderne selv, at de ikke er en del af det danske arbejdsmarked. Hvad skyldes denne forskel, og hvordan får vi kvinderne på omdrejningshøjde med mændene?

Rådets indsats på området

Tre kvinder arbejder på en restaurante