Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indførelse af mulighedhed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande).pdf