Gå til indhold

Simon El-Zeinab

Udpeget af ministeren
Simon er udpeget af ministeren. Han er uddannet pædagog og arbejder som afdelingsleder hos Hotspot i Aarhus Kommune.

Simon El-Zeinab er oprindeligt uddannet pressefotograf i Libanon og har arbejdet for den palæstinensiske regering i diplomatiet gennem flere år.

Simon har været projektleder for flere fædregrupper, som oprindeligt var et samarbejde med Århus kommune. Mere end 60 mænd med anden etnisk baggrund, typisk fra hele Mellemøsten, fungerede som opsøgende medarbejdere på gaderne, i busserne og i alle aktiviteter med unge i Århus. Formålet var at være gode rollemodeller for de unge og anvise hensigtsmæssig adfærd og færden samt forebygge, at unge ender i kriminalitet.

Han har været gruppeleder i Mentorprogrammet i Århus kommune og afdelingsleder for Ungetemaet i regi af Familiecenteret i Århus vest. Han er koordinator for civilsamfundsberedskabet i Gellerup og Tovehøj og konfliktmægler ved familiecenteret i Århus kommune. Han er engageret i lokalmiljøet og arbejdede frivilligt under corona med at formidle vigtig information fra myndighederne til beboere i Gellerupparken. Desuden har han givet flere interviews og været aktiv i medierne.

I 2004 modtog han Red Barnets pris.